GlobalConsultEurope

Други услуги


Ние предлагаме следните услуги:

  • - Промени в обстоятелствата на фирми – прехвърляне на дялове, прехвърляне на търговско предприятие, увеличаване на капитала;
  • - Готови фирми, номинални услуги;
  • - Търговски представителства и клонове на чуждестранни търговци;
  • - Лицензиране на търговски дружества – транспортни лицензи, туроператори, инвестиционни посредници, форекс компании, финансови къщи и други;
  • - Европейски дружества (Societas Europaea);
  • - Мониторинг на паричните потоци
  • - Прехвърляне на бизнес от една държава в друга;
  • - Регистрация на фирми в други юрисдикции и офшорни зони;
  • - Проучване на фирми и Due Diligence;
  • - Откриване на банкова сметка с онлайн банкиране;
  • - Данъчно планиране, представителство и защита;
  • - Имиграционни услуги – разрешения за пребиваване и гражданство;
  • - SEO услуги.