logo GlobalConsultEurope

Защото тук ще намерите качество и отношение...

  • Направете <a href='https://globalconsulteurope.wordpress.com/2014/09/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd/' target='_blank'>бизнеса си успешен</a>
  • <a href='incorporation-comp.html'>Необходими документи за регистрация на фирма</a>
  • Ние ще Ви предложим коректно обслужване на достъпни цени

Счетоводство

accounting

GCE предоставя на своите клиенти счетоводни услуги за техния бизнес. Ние можем да Ви предложим професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудовоправни и осигурителни консултации. Ние в GCE държим на принципа, че към всеки клиент трябва да се подхожда индивидуално, за да може да се изгради дългосрочно и ползотворно партньорство. Ние ще следим Вашите финансово-счетоводни процеси, независимо дали счетоводството Ви е изнесено или имате собствен счетоводен отдел. Ние можем да работим в синхрон и с Вашия счетоводен отдел.

ПрочетиРегистрация на фирми

companyincorporation

GCE предлага регистрация на Вашата фирма или откриване на нейно представителство (клон) в България. Ние ще ви консултираме и ще определим спрямо Вашите икономически потребности най-оптималната по българското законодателство правноорганизационна форма на Вашето дружество. Изготвяме дружествените договори, представляваме клиентите в процедурата по регистрация на търговско дружество, откриваме фирмени банкови сметки в избрана от тях банка, подаваме заявление до данъчните власти за издаване на данъчен номер и номер за регистрация по ДДС, осигуряваме подходящо седалище за фирмата.

ПрочетиЗа нас

about

В Global Consult Europe работим в областта на регистрацията и счетоводството на търговски дружества, ЕТ и юридически лица с нестопанска цел /фондации и сдружения/. Също така работим в областта на авторското право и сродните му права. Предлагаме и други услуги, свързани с Търговския регистър, като промени в обстоятелствата на вече регистрирани търговски дружества и ЕТ, смяна на адрес на управление и други.

ПрочетиБлог

blog

Блогът на GCE е създаден с цел да помага на потребителите, с полезна информация, която може да направи Вашия бизнес по-успешен. Ние в Global Consult Europe сме готови да отговаряме на Вашите въпроси и да публикуваме различни материали, които да са Ви от полза. В блога има поместена форма за контакт, където може да отправяте Вашите запитвания. За Ваше улеснение в блога сме поместили и формуляр за регистрация на фирма.

Прочети