logo GlobalConsultEurope

Интелектуална собственост

copyright

Ние ще осигурим защита на вашата компания в областта на интелектуалната собственост. Предлагаме услуги и консултации, отнасящи се до индустриалната собственост и авторското право.