logo GlobalConsultEurope

Различни услуги

GCE предлага регистрация на Вашата фирма или откриване на нейно представителство (клон) в България. Ние ще ви консултираме и ще определим спрямо Вашите икономически потребности най-оптималната по българското законодателство правноорганизационна форма на Вашето дружество. Изготвяме дружествените договори, представляваме Ви в процедурата по регистрация на търговското дружество, откриваме фирмени банкови сметки в избрана от Вас банка, подаваме заявление до данъчните власти за издаване на данъчен номер и номер за регистрация по ДДС, осигуряваме подходящо седалище за Вашата фирма.


Данъчносчетоводните въпроси на Вашата фирма могат да бъдат поети от нашия екип от квалифицирани счетоводители и данъчни консултанти. Услугите, които Ви предлагаме са:

  • - запазване и регистрация на фирмено име;
  • - изготвяне на дружествените договори и представителство пред нотариус;
  • - актуално състояние на фирмата със заверен превод и апостил;
  • - данъчна регистрация;
  • - превод на фирмените документи;
  • - откриване на фирмена банкова сметка с онлайн банкиране;
В зависимост от специфичния предмет на дейност на Вашата фирма предлагаме и регистрация на търговска марка, разработка на фирмен уеб-сайт и лого.