logo GlobalConsultEurope

Рeгистрация

list

Global Consult Europe предлага регистрация на Вашата фирма или откриване на нейно представителство (клон) в България. Ние ще ви консултираме и ще определим спрямо Вашите икономически потребности най-оптималната по българското законодателство правноорганизационна форма на Вашето дружество. Изготвяме дружествените договори, представляваме Ви в процедурата по регистрация на търговското дружество, откриваме фирмени банкови сметки в избрана от Вас банка, подаваме заявление до данъчните власти за издаване на данъчен номер и номер за регистрация по ДДС, осигуряваме подходящо седалище за Вашата фирма.

Регистрация на фирми
Регистрация на ЮЛНЦ